2018 - NİSAN AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

06.04.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 16

Birleşim

 1

Oturum

 

Özü

2017 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması,

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2018

Saat

 14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN,Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

           Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan 2017 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan 2017 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

2017 Mali Yılındaki faaliyetleri kapsayan bir yıllık faaliyet raporu hakkındaki Belediye Başkanının 5393 Sayılı Kanunun 56.maddesi uyarınca ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45.maddesine dayanılarak hazırlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hazırladığı senelik faaliyet raporu, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın başkanlığında müzakere edildi.

 

            Belediye Başkanlığının 2017 Mali Yılındaki faaliyetlerini kapsayan 1 yıllık faaliyet raporu Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulduktan sonra, yapılan müzakereleri müteakip, söz konusu 2017 Mali yılı Faaliyet Raporunun ve bu rapordaki açıklamaların yeterli bulunduğunun kabulüne ( Erdal ÜSTÜN, Haydar KAYGUSUZ ile Mustafa KAPLAN  ‘nun çekimser kaldıkları oylamada );

 

Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

            

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

06.04.2018

Saat

14:00

Sayısı

 17

Birleşim

 1

 

 

Özü

2017 Yılı Denetim Komisyon raporunun Okunup Meclise bilgi verilmesi.

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2018

Saat

14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN,Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

           Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin Dördüncü maddesi olan 2017 Yılı Denetim Komisyon raporunun Okunup Meclise bilgi verilmesi görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Dördüncü maddesi olan 2017 Yılı Denetim Komisyon raporunun Okunup Meclise bilgi verilmesi görüşülmelerine başlanıldı.

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun “Denetim Komisyonu” başlıklı 25. Maddesi gereği “Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar”. İbaresi gereği 2018 yılı Belediyemiz Denetim Komisyon Üyelerinin 05/01/2018 – 09/04/2018 tarihleri arası yapılan 2017 yılı Denetim raporu Denetim Komisyonu Başkanı tarafından meclise okundu. 2017 yılı Denetim Komisyonu raporunun onaylanması hususu; ( Erdal ÜSTÜN, Haydar KAYGUSUZ ile Mustafa KAPLAN  ‘nun çekimser kaldıkları oylamada );

 

 

         Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

06.04.2018

Saat

14:00

Sayısı

 18

Birleşim

 1

 

 

Özü

Encümen Üye Seçimi(Gizli Oyla )

 

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2018

Saat

14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN,Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

           Gündemin 5. Maddesi;  Gündemimizin beşinci maddesi olan Encümen Üye Seçimi ( Gizli Oyla ) görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin beşinci maddesi olan Encümen Üye Seçimi ( Gizli Oyla ) görüşülmelerine başlanıldı.

 

            5393 sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin (b) bendi gereğince Belediyemizde iki adet Encümen üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu;

 

            - Mehmet Ali TURAN’nin 14 olumlu oy aldığı,

            - Arif Özcan GÜNAY’ın 14 olumlu oy aldığı

 

              Belediyemiz Encümeninde 1 yıl görev yapmak üzere Meclis üyeleri arasında 2 adet Belediye Encümen üyeliğine Mehmet Ali TURAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın Şeçildikleri görülerek doğruluğu Meclise beyan edildi.

 

            Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

06.04.2018

Saat

14:00

Sayısı

 19

Birleşim

 1

 

 

Özü

İmar Komisyon Üyelerinin Seçimi 

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2018

Saat

14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN,Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

           Gündemin 6. Maddesi;  Gündemimizin altıncı maddesi olan İmar Komisyon Üyelerinin Seçimi  görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin altıncı maddesi olan İmar Komisyon Üyelerinin Seçimi  görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 24. maddesi gereğince Meclis üyeleri arasında en az 3 ve en fazla 5 kişiden oluşacak İmar Komisyonu oluşturulacağından;

Belediyemizde İmar Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu;

 

2018 Yılı İmar Komisyonun 5 kişiden oluşturulmasına;

 

İmar komisyonunun Belediye Meclis üyeleri parti dağılımına göre kendi aralarında yapılan gizli oylama sonucu 1 yıl görev yapmak üzere AK Parti Meclis üyesi A. Özcan GÜNAY, AK Parti Meclis üyesi Ergün DOĞAN, AK Parti Meclis üyesi Necmettin ÖZCAN, MHP Meclis üyesi Sami İLHAN ve CHP Meclis Üyesi Erdal ÜSTÜN tarafından oluşturulmasına;

 

            Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

                     

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

06.04.2018

Saat

14:00

Sayısı

 20

Birleşim

 1

 

 

Özü

Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2018

Saat

14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN,Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

           Gündemin 7. Maddesi;  Gündemimizin yedinci maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin Seçimi  görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin yedinci maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 24. maddesi gereğince Meclis üyeleri arasında en az 3 ve en fazla 5 kişiden oluşacak Plan ve Bütçe Komisyonu oluşturulacağından;

 

Belediyemizde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu;

 

2018 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonun 5 kişiden oluşturulmasına;

 

Plan ve Bütçe komisyonunun Belediye Meclis üyeleri parti dağılımına göre kendi aralarında yapılan gizli oylama sonucu 1 yıl görev yapmak üzere AK Parti Meclis üyesi Demet KELEŞ TUTAL, AK Parti Meclis üyesi Abdulvahap TÜRK, AK Parti Meclis üyesi Aliseydi TURHAN, AK Parti Meclis üyesi Necmettin ÖZCAN ve CHP Meclis Üyesi Haydar KAYGUSUZ tarafından oluşturulmasına;

 

 

            Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

06.04.2018

Saat

14:00

Sayısı

 21

Birleşim

 1

 

 

Özü

Eğitim Kültür ve Gençlik Komisyon Üyelerinin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2018

Saat

14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN,Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

           Gündemin 8. Maddesi;  Gündemimizin sekizinci maddesi olan Eğitim Kültür ve Gençlik Komisyon Üyelerinin Seçimi  görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin sekizinci maddesi olan Eğitim Kültür ve Gençlik Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 24. maddesi gereğince Meclis üyeleri arasında en az 3 ve en fazla 5 kişiden oluşacak Eğitim Kültür ve Gençlik Komisyonu oluşturulacağından;

 

Belediyemizde Eğitim Kültür ve Gençlik Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu;

 

2018 Yılı Eğitim Kültür ve Gençlik Komisyonun 5 kişiden oluşturulmasına;

 

Eğitim Kültür ve Gençlik komisyonunun Belediye Meclis üyeleri parti dağılımına göre kendi aralarında yapılan gizli oylama sonucu 1 yıl görev yapmak üzere AK Parti Meclis üyesi Aliseydi TURHAN, AK Parti Meclis üyesi Ergün DOĞAN, Meclis üyesi Ahmet Turan SARPKAYA, AK Parti Meclis üyesi Abdulvahap TÜRK ve CHP Meclis Üyesi Mustafa KAPLAN tarafından oluşturulmasına;

 

 

            Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

06.04.2018

Saat

14:00

Sayısı

 22

Birleşim

 1

 

 

Özü

Ulaşım Komisyon Üyelerinin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2018

Saat

14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN,Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

           Gündemin 9. Maddesi;  Gündemimizin dokuzuncu maddesi olan Ulaşım Komisyon Üyelerinin Seçimi  görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin dokuzuncu maddesi olan Ulaşım Komisyon Üyelerinin Seçimi görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 24. maddesi gereğince Meclis üyeleri arasında en az 3 ve en fazla 5 kişiden oluşacak Ulaşım Komisyonu oluşturulacağından;

 

Belediyemizde Ulaşım Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu;

 

2018 Yılı Ulaşım Komisyonun 5 kişiden oluşturulmasına;

 

Ulaşım komisyonunun Belediye Meclis üyeleri parti dağılımına göre kendi aralarında yapılan gizli oylama sonucu 1 yıl görev yapmak üzere AK Parti Meclis üyesi Demet KELEŞ TUTAL, AK Parti Meclis üyesi Osman ASLANTAŞ, Meclis üyesi A. Turan SARPKAYA, AK Parti Meclis üyesi M. Ali TURAN ve CHP Meclis Üyesi Haydar KAYGUSUZ tarafından oluşturulmasına;

 

 

            Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

06.04.2018

Saat

14:00

Sayısı

 23

Birleşim

 1

 

 

Özü

Çevre ve Sağlık Komisyon üyelerinin Seçimi

Gelecek Toplantı

Tarih

03.05.2018

Saat

14:00

 • Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, A.Vahap TÜRK, M.Ali TURAN, Haydar KAYGUSUZ, Bülent GÜDE, Osman ASLANTAŞ, Ergün DOĞAN,Demet KELEŞ TUTAL, Sami İLHAN, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
 • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN
 • Mazeretsiz katılmayanlar    :-

 

           Gündemin 10. Maddesi;  Gündemimizin onuncu maddesi olan Çevre ve Sağlık Komisyon üyelerinin Seçimi görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin onuncu maddesi olan Çevre ve Sağlık Komisyon üyelerinin Seçimi görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 24. maddesi gereğince Meclis üyeleri arasında en az 3 ve en fazla 5 kişiden oluşacak Çevre ve Sağlık Komisyonu oluşturulacağından;

Belediyemizde Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerine mühürlü oy pusulaları dağıtılarak yapılan gizli oylama sonucu;

 

2018 Yılı Çevre ve Sağlık Komisyonun 5 kişiden oluşturulmasına;

 

Çevre ve Sağlık komisyonunun Belediye Meclis üyeleri parti dağılımına göre kendi aralarında yapılan gizli oylama sonucu 1 yıl görev yapmak üzere AK Parti Meclis üyesi Osman ASLANTAŞ, AK Parti Meclis üyesi A.Özcan GÜNAY, AK Parti Meclis üyesi M. Ali TURAN, MHP Meclis üyesi Sami İLHAN ve CHP Meclis Üyesi Mustafa KAPLAN tarafından oluşturulmasına;

 

 

            Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal