2018 - EYLÜL AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

07.09.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 37

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediyemize Çöp Toplama Aracı alımı yapılması için yapmış olduğu şartlı nakdi yardımın görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

05.10.2018

Saat

 14:00

  • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Demet KELEŞ TUTAL’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Haydar KAYGUSUZ
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Sami İLHAN

 

            Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediyemize Çöp Toplama Aracı alımı yapılması için yapmış olduğu şartlı nakdi yardımı hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediyemize Çöp Toplama Aracı alımı yapılması için yapmış olduğu şartlı nakdi yardımı hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 14/08/2018 tarih ve E.143912 sayılı yazısı gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 14.08.2018 Tarih ve 143710 sayılı Bakan Olur’u çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlı nakdi yardım yapılmış olup, yapılan yardım Sayıştay Başkanlığı denetimine tabi olmaktadır. 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı Hakkında Yönetmelik” hükümleri dahilinde Bakanlığın Yurtiçi Sermaye Transferleri tertibinden karşılanmak ve belirtilen kullanım gayesinde harcanmak üzere yapılan şartlı nakdi yardım Bakanlığın serbest bırakma işlemi yapılmadan kullanılmayacaktır. Bu kapsamda yapılan nakdi yardım olan 260.000,00 TL ve kullanım amacı belirtilen ÇÖP TOPLAMA ARACI (8+1M3) nın alınması ile ilgili işlemleri Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığıyla ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün belirlediği Çevre Temizlik araçlarının şartnamelerinin dikkate alınarak yapılması, alınacak araçla ilgili olarak kurumumuzca Ekonomi Bakanlığından alınacak Yatırım Teşvik Belgesi ve bağlı bulunduğumuz Vergi dairesinden alınacak 13/d (KDV Muafiyeti) yazısının da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Yine bu kapsamda Başkanlığımızdan istenilen belgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 14/08/2018 tarih ve E.143912 sayılı yazısında belirtilmiştir. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılan şartlı nakdi yardım miktarı ölçüsünde satın alınacak ÇÖP TOPLAMA ARACI (8+1M3) nın Kamu hizmetine tahsisi hususu;

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

         

 

 

Demet KELEŞ TUTAL

Meclis Başkan V. 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

07.09.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 38

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi’nin kabulü hususunun görüşülmesi,

Gelecek Toplantı

Tarih

05.10.2018

Saat

 14:00

  • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Demet KELEŞ TUTAL’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Haydar KAYGUSUZ
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Sami İLHAN

 

            Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin dördüncü maddesi olan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi’nin kabulü hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin Dördüncü maddesi olan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi’nin kabulü hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Başkanlık Makamından Meclis gündemine alınıp görüşülmesi için yazdığı 04.09.2018 tarih ve 1361 Sayılı Olurda belirtilen ‘Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi’ konulu yazısına istinaden hazırlanan yönerge okundu ve gereği görüşüldü.

Harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Birimince yürütülecek ön mali kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemek üzere hazırlanan Belediyemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi;

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

         

 

 

Demet KELEŞ TUTAL

Meclis Başkan V. 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

KARAR

Dönemi

2018

Tarihi

07.09.2018

Saat

 14:00

Sayısı

 39

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Gürkaynak Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 102 ada 29 nolu parselin satışı hususu

Gelecek Toplantı

Tarih

05.10.2018

Saat

 14:00

  • Akçadağ Belediye Meclisi,Meclis Başkan Vekili Demet KELEŞ TUTAL’ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, Necmettin ÖZCAN, A. Turan SARPKAYA, Ahmet Nazif EVİN, M.Ali TURAN, Ergün DOĞAN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, A.Vahap TÜRK ve Arif Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.
  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar:Cumali DOĞAN, Erdal ÜSTÜN, Haydar KAYGUSUZ
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Sami İLHAN

 

              Gündemin Ek 5. Maddesi;  Gündemimizin Ek beşinci maddesi olan İlçemiz Gürkaynak Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 102 ada 29 nolu parselin satışı hususu görüşülmeye geçildi.

 

           Meclis Başkan Vekili; Gündemimizin Ek beşinci maddesi olan İlçemiz Gürkaynak Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 102 ada 29 nolu parselin satışı hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

           Belediye Meclis Üyesi Sayın Mustafa KAPLAN İlçemiz Gürkaynak Mahallesi Nüfusuna kayıtlı olan Sultan HARMAN adlı vatandaşın Belediyeye verdiği satış talebi dilekçesinin Meclis tarafından Ek gündem olarak görüşülmesi için 07.09.2018 tarihli önergesi incelendi.

 

         İlçemiz Gürkaynak Mahallesi Nüfusuna kayıtlı olan Sultan HARMAN adlı vatandaşın Belediyemize 03.09.2018 tarihinde vermiş olduğu dilekçesi gereği; İlgili vatandaş İlçemiz Gürkaynak Mahallesinde Belediyemize ait olan arsa niteliğinde 102 ada 29 nolu parsel (1.026,76 M2) de ev yapmak yönündeki talebi neticesinde bu arsanın satışının yapılmasını istemektedir.

 

   İlçemiz Gürkaynak Mahallesinde Belediyemize ait olan arsa niteliğinde 102 ada 29 nolu parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden satışı hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İhtisas komisyonları” başlıklı 24. Maddesi uyarınca konunun incelenmek üzere Akçadağ Belediye Başkanlığının İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunahavalesine ve 5 işgünü içinde düzenlenecek Komisyon Raporu doğrultusunda bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine;

 

 

Belediyemiz Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

 

 

         

 

 

Demet KELEŞ TUTAL

Meclis Başkan V. 

 

 

Ergün DOĞAN

              Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

    Meclis Kâtibi

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal