Belediyemize Ait Arazilerin Satışı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıda cinsi belirtilen taşınmazlar ayrı ayrı ihale edilmek sureti ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü- açık artırma suretiyle sıra numarasına göre satılacaktır.

 

İLAN

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıda cinsi belirtilen taşınmazlar ayrı ayrı ihale edilmek sureti ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü- açık artırma suretiyle sıra numarasına göre satılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Yüz Ölçüm m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

ŞIHLAR MAH.

103/5

Arsa

667,92 m2

17.739,07 ₺

532 TL

09:00

2

ŞIHLAR MAH.

105/5

Arsa

927,44 m2

26.950,21 ₺

809 TL

09:15

3

ŞIHLAR MAH.

124/2

Arsa

804,22 m2

23.369,60 ₺

701 TL

09:30

4

ŞIHLAR MAH.

114/1

Arsa

882,09 m2

25.632,40 ₺

769 TL

09:45

5

ŞIHLAR MAH.

102/10

Arsa

765,33 m2

19.369,51 ₺

581 TL

10:00

6

ŞIHLAR MAH.

104/7

Arsa

805,92 m2

23.407,50 ₺

702 TL

10:15

7

ŞIHLAR MAH.

103/1

Arsa

686,65 m2

16.519,91 ₺

496 TL

10:30

8

KÜLTÜR MAH.

90/3

Arsa

761,00 m2

39.352,60 ₺

1.181 TL

10:45

9

KÜLTÜR MAH.

62/8

Arsa

897,72 m2

58.906,07 ₺

1.767 TL

11:00

10

DARICA MAH.

178/36

Arsa

258,31 m2

7.990,49 ₺

240 TL

11:15

11

BEKİRUŞAĞI MAH.

150/1

Arsa

179,02 m2

5.761,53 ₺

173 TL

11:30

12

ORTAKÖY MAH.

109/2

Arsa

999,63 m2

13.678,65 ₺

410 TL

11:45

13

ÇEVİRME MAH.

112/5

Tarla

4.545,74 m2

56.424,00 ₺

1.693 TL

12:00

 

 

             Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özelliği, muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Akçadağ Belediyesine ait gayrimenkul Akçadağ Belediyesi Başkanlığınca  25/06/2020 tarihine tesadüf eden Perşembe  günü yukarıda belirtilen saatlerde Akçadağ Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak açık artırma usulü ihale ile satılacaktır. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Akçadağ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 200,00-TL(İkiz Yüz TL.) ücret karşılığında satın alabilirler,

 

 

 İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

1)a-Şıhlar Mahallesinde satışı yapılacak parseller daha önceki yıllarda Malatya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce köy gelişme alanı kapsamında parselasyon yapılarak oluşturulan ancak devri yapılamadığından 6360 sayılı Kanun ile Belediyemize devir olan parseller olduğundan;

               Sadece, geçmiş dönemlerde olsa dahi Şıhlar(Şeyhler) nüfusuna kayıtlı olduğunu veya bu mahallede ikamet ettiğine dair evrakları bulunan gerçek kişiler ihaleye katılabilir.

b- Satışı yapılacak olan Diğer Mahallelerde 1-a Maddesi aranmayacak olup her kese açık bir şekilde ihale edilecektir.

2) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

3) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

5) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

6) Gerçek kişiler vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

7) Şartname alındı makbuzu.              

Sayfayı paylaş