HAKKINDA

Arguvan

Yüzölçümü: 1.037 km2

 

İl Toplam Nüfusu : 812.580

 

Arguvan Toplam Nüfus : 6.869

 

Önceki Yıllara Ait Nüfus Bilgileri : 2018 - 2019 - 2020- 2021

 

 

Morhamam ve Karahüyük köylerindeki höyüklerden ve Karababa harabelerinden elde edilen bulgulara göre ilçe merkezindeki yerleşimin tarihi eski çağlara dayanmaktadır.

 

4. yüzyıldan itibaren Bizans kaynaklarında Argaous adıyla görülmektedir. 8. yüzyıla ait Arapça kaynaklarda Argaûn adı kaydedilmiştir. Sözcüğün her iki biçimi çoğul halde olup "Arga'lar" veya "Argav'lar" anlamını ifade eder. 11. yüzyıla ait Ermenice vekayinamelerde ise Argawan adı kullanılır. Bilge Umar eski bir Anadolu dilinde *Argawana adının "gümüşyeri" anlamına gelmesi ihtimali üzerinde durursa da bu görüşün belgesel temeli zayıftır..

 

Osmanlı Devleti zamanında Tahir bucağı adı ile Arapgir'e bağlı olan Arguvan, sonradan ilçe olarak Diyarbakır'a bağlanmış daha sonra 1873'de tekrar Tahir adı ile Keban'a bağlı bir nahiye haline getirilmiş, Cumhuriyetin İlanıyla merkez ilçe olarak Malatya'ya bağlanmış, 1954 yılında Tahir nahiyesi merkez olmak üzere Arguvan adı ile Malatya iline bağlı bir ilçe haline getirilmiştir.

 

îl Merkezine 64 km. uzaklıktadır. Doğuda Arapgir, batıda Hekimhan, kuzeyde Sivas ile Divriğ ilçesi, güneyde Malatya merkez ilçe ile Elazığ topraklarıyla çevrilmiştir. İlçenin yüzölçümü 1.037 km2'dir. İlçenin bir belediyesi, 49 mahellesi ve 73 mezrası vardır.

 

Arguvan ilçe merkezi devamlı yer kayması sebebiyle iki defa değişmiştir. Yeni yerleşim yeri, eskisinin 2 km. kuzeyinde yer almaktadır. Yüzey şekilleri açısından genellikle engebeli olup, kuzeyi dağlık güneyi ise plato özelliği taşımaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi'nin iklim özelliklerini gösterir. Yazları çok sıcak ve kurak, kışları çok soğuk ve yağışlı geçmektedir. Yöre halkı tarım üretimi olarak meyvecilik, hububat ve baklagiller ile meşgul olmaktadır. Okuma yazma oranı % 95-98 arası seyretmektedir, ilçenin kırsal kesimlerinde arazinin azlığı ve genelde susuz oluşu sebebiyle geçimini sağlayamayan halk, istikbâli okumada aramıştır. Bu sebeple okuma - yazma oranı yüksektir.

 

ilçede tarihi eser bulunmamakla beraber arkolojik alan bulunmakta bunlar ise İsa köy, Karahöyük ve Tarlacık Höyüğüdür.

 

Tarih : İlçenin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu bilinmemekle birlikte, Anadolu'ya ilk Türk göçlerinin başladığı zamanlarda buraya da insanların yerleştiği söylenebilir.

 

Gezilebilecek Yerler : İlçe merkezine 10 km uzaklıktaki Kızık mahallesinde bulunan Balıklı göl, yine ilçeye 10 km mesafedeki Bemera Çayı'nın geçtiği yeşilliklerle dolu vadi, ilçenin 3 km uzağında Dolaylı Mahallesinde Büyük bağ adındaki kaynak ile Koyuncu mahallesindeki Deliklitaş, Karababa( Mamahar) Harabeleri, Morhamam, İsaköy, Karahöyük ,Tarlacık(Ektir), Yukarı Sülmenli, Yeniköy İbicek mevkisindeki höyükler, Arguvan Çavuştepesi Arkeolojik Yerleşim alanı, Yoncalı(Birik) Roma Dönemi Taş Köprü, Güngören (Kadabela) Kara Han ve Alhasuşağı Mahallesi Kızılca Han’da gezilecek yerlerden bazılarıdır.

 Bağlı Mahelleler : Eymir, Konakbaşı, Akören, Koçak, Yukarısülmenli, Kızık, Ermişli, Yürektaşı, Dolaylı, Armutlu, Doydum, Çevreli, Çakmak, Bahçelievler, Çayırlı, Narmikan, Kuruttaş, Tepebağ, Karahüyük, Çavuş, Yeni, Kömürlük, Karababa, Gökağaç, Çiftlik, Parçikan, Göçeruşağı, Yamaç, İsaköy, Bozan, Tatkınık, Bahçeli, Tarlacık, İçmece, Aşağısülmenli, Morhamam, Şotik, Güveçli, Asmaca, Kızıluşağı, Kuyudere, Hakverdi, Asar, Alhasuşağı, Yeniköy, Güngören, Gümüşlü, Gürge, Yoncalı Mahalleleri.

Sayfayı paylaş