2017 - ARALIK AYI MECLİS KARARI

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2017

Tarihi

07.12.2017

Saat

 14:00

Sayısı

 75

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemizin Akçadağ Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki ortaklık payının arttırılması hususunun görüşülmesi

 

Gelecek Toplantı

Tarih

05.01.2018

Saat

 14:00

Akçadağ Belediye Meclisi,Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN, Demet KELEŞ TUTAL, A.Turan SARPKAYA, Bülent GÜDE, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, A.Vahap TÜRK, Aliseydi TURHAN, Ergün DOĞAN, A.Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar :Haydar KAYGUSUZ, Sami İLHAN, Mehmet Ali TURAN
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN, Necmettin ÖZCAN

             

            Gündemin 3. Maddesi;  Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Belediyemizin Akçadağ Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki ortaklık payının arttırılması hususu görüşülmeye geçildi.

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Üçüncü maddesi olan Belediyemizin Akçadağ Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki ortaklık payının arttırılması hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

           İlçemiz Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş çalışmalarının takibi ve katkı sağlamak amacıyla Akçadağ Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesine %30 hisse payı oranında kurucu ortak olunması yönünde Belediye Meclisimiz 05.05.2014 tarih ve 2014/5-24 karar numarası ile oy birliğiyle kabul etmiştir.

 

   Bu doğrultuda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendi Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.Ve 75. Maddesinin (c ) bendi ile Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.Gereğince Akçadağ Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesine %30 hisse payı ile alınan kararın üzerine 6 puanlık artış yapılarak Hisse Payımızın %30’dan %36’ ya çıkarılması hususu;

 

Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Ergün DOĞAN

                          Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

            Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2017

Tarihi

07.12.2017

Saat

 14:00

Sayısı

 76

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49. Maddesine istinaden sözleşmeli olarak çalışan personellerin 2018 yılı ücretlerinin belirlenmesi

 

Gelecek Toplantı

Tarih

05.01.2018

Saat

 14:00

Akçadağ Belediye Meclisi,Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN, Demet KELEŞ TUTAL, A.Turan SARPKAYA, Bülent GÜDE, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, A.Vahap TÜRK, Aliseydi TURHAN, Ergün DOĞAN, A.Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar :Haydar KAYGUSUZ, Sami İLHAN, Mehmet Ali TURAN
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN, Necmettin ÖZCAN

            Gündemin 4. Maddesi;  Gündemimizin Dördüncü maddesi olan Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49. Maddesine istinaden sözleşmeli olarak çalışan personellerin 2018 yılı ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşülmeye geçildi.

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Dördüncü maddesi olan Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49. Maddesine istinaden sözleşmeli olarak çalışan personellerin 2018 yılı ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin üçüncü paragrafı hükmünce Belediye Meclisimizin 08.09.2017 tarih ve 59 sayılı Kararıyla oluşturulan (1) Sayılı Norm Kadro Cetvelinde “8500 Unvan Kodlu 8/1 Dereceli İnşaat Mühendisi Kadrosu”na,  “5935 Unvan Kodlu 9/1 Dereceli Avukat Kadrosu”na, “8130 Unvan Kodlu 7/1 Dereceli Veteriner  Kadrosu”na  sözleşmeli olarak çalışan personele yapılacak ödemelerin belirlenmesi konusunda;

        5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3’üncü fıkrası gereği, Belediyelerde Norm Kadro Standartlarına uygun olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin istihdamında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yayınlanan, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2005 tarihli sözleşmeli personel istihdamına ilişkin Genelgelerinin 4’üncü maddesinde “…Kurumların yetkili meclisleri tarafından ücret tespiti yapılmaksızın sözleşme imzalanmayacak ve sözleşmelerin başlangıç tarihi yukarıda belirtilen Meclis Kararından daha önceki bir tarih olarak belirlenmeyecektir.” hükmü, 13’üncü maddesinde “yeni yılda çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülenler için yeni yıl itibarıyla hesaplanacak ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespitine ilişkin Meclis Kararı mutlaka Ocak ayı içerisinde alınacak ve sözleşmelerin yenilenme işlemleri de yine Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle; Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak olan sözleşmeli personele 01.01.2018 tarihten 31.12.2018 tarihine kadar ödenmek üzere, aşağıda kadro adedi ile birlikte unvanları belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün de yayınlayacağı genelge doğrultusunda; belirtilen 2018 ücretleri net tutarları Avukat ve Veteriner Hekim’e Memur maaş zammı dışında net maaşları üzerinden %4 daha zam verilmesi, İnşaat Mühendisinin yalnız Memur Maaş zammında faydalandırılması Meclis Üyelerinin oyuna sunuldu, Ayrıca 2018 yılı ek ödeme tutarı da bulundukları kadro karşılığı olan miktarlar ayrıca ödenip, Ocak ve Temmuz ayı itibariyle Memur maaş zam oranları maaşlara yansıtılacaktır.

 KADRO ADEDİ :                                   ÜNVANI      :                                     ÜCRET(NET)         

    

          1                                               İNŞAAT MUH.                                           3.302,87-TL           

          1                                                 AVUKAT                                                  2.352,90-TL        

          1                                           VETERİNER HEKİM                                     2.310,58 TL

 

               Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

               Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Ergün DOĞAN

                          Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

            Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

 

T.C.

AKÇADAĞ BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

KARAR

Dönemi

2017

Tarihi

07.12.2017

Saat

 14:00

Sayısı

 77

Birleşim

 1

Oturum

 1

Özü

İlçemiz Fatih Mahallesi HİS (Hayvan İçme Suyu) Göleti Yapım İşi için yapılacak ödemenin görüşülmesi

Gelecek Toplantı

Tarih

05.01.2018

Saat

 14:00

Akçadağ Belediye Meclisi,Akçadağ Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Ali KAZGAN, Demet KELEŞ TUTAL, A.Turan SARPKAYA, Bülent GÜDE, Erdal ÜSTÜN, Mustafa KAPLAN, Osman ASLANTAŞ, A.Vahap TÜRK, Aliseydi TURHAN, Ergün DOĞAN, A.Özcan GÜNAY’ın iştirakiyle toplandı.

 

  • Mazeretli Toplantıda Bulunmayanlar :Haydar KAYGUSUZ, Sami İLHAN, Mehmet Ali TURAN
  • Mazeretsiz katılmayanlar    :Cumali DOĞAN, Necmettin ÖZCAN

            Ek Gündemin 5. Maddesi; EkGündemimizin beşinci maddesi olan İlçemiz Fatih Mahallesi HİS (Hayvan İçme Suyu) Göleti Yapım İşi için yapılacak ödeme hususu görüşülmeye geçildi.

 

            Meclis Başkanı; Gündemimizin Ek Dördüncü maddesi olan İlçemiz Fatih Mahallesi HİS (Hayvan İçme Suyu) Göleti Yapım İşi için yapılacak ödeme hususu görüşülmelerine başlanıldı.

 

Meclis Üyeleri Osman ASLANTAŞ ve Ergün DOĞAN’ın Meclis Başkanlığına gündeme alınması için sunduğu 07.12.2017 tarihli yazı gereği;

 

           İlçemiz Fatih Mahallesinde HİS (Hayvan İçme Suyu) Göleti Yapım işini Malatya Büyükşehir Belediyesinin DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunmuş olup, 430.000,00 TL Ödenek Temin etmiştir.

          Ancak Gölet yapımında kullanılması gereken membran malzemesinin dövize endeksli olarak artması nedeniyle ödenek yeterli olmadığından yapılan İhalelerde Yaklaşık Maliyetin üzerinde teklif verilmektedir.

             Son olarak MASKİ tarafından yapılan ihaleye en düşük 542.243,19 TL teklif verilmiştir. Bu teklif gönderilen ödeneğin üzerinde olduğundan aradaki fark yani 112.243,19 TL’yi Akçadağ Belediyesi olarak MASKİ’ye yatırılması önem arz etmekte olup, böylece 430.000,00 TL ödeneğin tenkis olmaması sağlanacaktır.

             İlçemiz Fatih Mahallesinde HİS (Hayvan İçme Suyu) Göleti Yapım işinin görüşülmesi neticesinde ilgili yapım işi ile ilgili olarak MASKİ tarafından DAP Bölge Kalkınma İdaresinden alınan 430.000,00 TL ödeneğin tenkis olamaması için yapılan ihalenin bedeli ile alınan ödenek arasında oluşan 112.243,19 TL’lik farkın Belediyemizin ilgili bütçe kaleminden Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ’ye ödenmesi hususu;

 

            Yapılan açık oylama sonucu meclis üyelerince oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

               Ali KAZGAN

Meclis Başkanı

 

 

        Ergün DOĞAN

                          Meclis Katibi 

 

 

Aliseydi TURHAN

            Meclis Kâtibi

 

 

                     

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal